Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Perussa - Suomen suurlähetystö, Lima : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lima

Puh: +51-1-222 4466, 222 4480
Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Team Finland Perussa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi.

Team Finland -yhteyshenkilöt Perussa, Kolumbiassa, Boliviassa ja Ecuadorissa

Koordinaattori:
Kaupallis-taloudellisten ja poliittisten asioiden koordinaattori María Ruuskanen
Puh. +51 1 222 4466
Suomen suurlähetystö, Lima
maria.ruuskanen(at)formin.fi

Kontaktihenkilö Perussa (Ecuador, Bolivia, Kolumbia)
Finpron vientikeskuksen vetäjä Jorge Fernández Gates
      (a)finpro.fi
 
Puheenjohtaja:
Suurlähettiläs Mika Koskinen

Team Finland -toimijat Perussa

Team Finland -toimijat Kolumbiassa

Team Finland -verkoston tavoitteet

Verkoston tavoitteena on lisätä suomalaisyritysten läsnäoloa ja tuottavaa kaupallista toimintaa Perussa ja Kolumbiassa ja paikoittain myös Ecuadorissa ja Boliviassa. Suomalaisyritysten näkökulmasta kiinnostavia sektoreita ovat erityisesti kaivokset ja infrastruktuuri, metsät ja selluteknologia, opetus ja terveydenhuolto, elintarvike- ja vähittäiskauppa, energia ja ympäristö sekä tietoteknologia.

”Latinalaisen Amerikan tiikerien”, Perun ja Kolumbian, talouskasvu on ollut huomattavaa ja suomalaisyritysten kiinnostus erityisesti näitä maita kohtaan on ollut kasvussa. Team Finland Perun tarkoitus on edistää Suomen kaupallisia tavoitteita seminaareilla, sektorikohtaisilla vienninedistämis- ja messumatkoilla Peruun ja Kolumbiaan, viranomaismatkoilla Suomeen sekä palvelemalla yrityksiä kohdemaissa. Suomen tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista tiedotetaan ensisijaisesti Perussa ja Kolumbiassa, ja vähemmässä määrin myös Ecuadorissa ja Boliviassa.

Suomen korkeat sijoitukset erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, erityisesti kilpailukyvyn, läpinäkyvyyden, innovaation ja koulutuksen saralla, tunnetaan kohdemaissa hyvin. Myös Suomen alueellinen kehitysyhteistyö luonnonsuojelun, metsien kestävän käytön sekä uusiutuvien energioiden parissa on saanut kiitosta. Kaupallisten yhteyksien lisäksi myös kulttuurivaihto Suomen ja Perun välillä on aktiivista.

Perusviesti, jota tuodaan aktiivisesti esille tiedotusvälineissä ja eri tapahtumissa on ”tietoyhteiskunta”. Suurlähetystö pyrkii edistämään tätä maakuvaa aktiivisesti internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisten esitteiden ja julkaisujen avulla.

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Lima | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot