Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Päättyneet hankkeet - Suomen suurlähetystö, Lima : Kehitysyhteistyö : Päättyneet hankkeet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lima

Puh: +51-1-222 4466, 222 4480
Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kehitysyhteistyöhankkeiden historia

Pichis-laakson metsien kestävän käytön hanke (Peru)

Puuntaimia Pichis-laaksossaPuun taimia Pichis-laaksossa. Kuva: Martín Aliaga

Suomen ja Perun viimeinen kahdenvälinen hanke, huumeviljelylle vaihtoehtoisten elinkeinojen kehityshankkeen toinen osa, Pichis-laakson metsien kestävän käytön hanke alkoi vuonna 2007 ja päättyi huhtikuussa vuonna 2010. Suomen kumppanina hankkeessa toimi Perun huumeidentorjuntavirasto DEVIDA ja hanketta toteutti Conservación Internacional -järjestö. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ashaninka-alkuperäiskansan asuttamilla alueilla kestävään metsätalouteen perustuvia toimeentulomuotoja, jotka samalla mahdollistavat siirtymisen pois huumetuotannosta tai estävät huumeviljelyn leviämisen alueelle.

BIODAMAZ (Peru)

Amazonian biodiversiteettiin keskittynyttä BIODAMAZ -hanketta (1997-2007) pidetään yhtenä Suomen menestyksekkäimmistä kehitysyhteistyöhankkeista. Turun yliopiston Amazonia-ryhmän hallinnoimassa hankkeessa muun muassa kartoitettiin Amazonian alueen luonnonvaroja ja metsätyyppejä sekä luotiin internettiin kattava tietopankki nimeltä Siamazonia.

DEVIDA - Teknisen avun hanke (Peru)

Vuosina 1999-2009 toteutetun teknisen avun hankkeen varoilla luotiin Perun huumetorjuntavirasto DEVIDA:an metsäosasto ja parannettiin sen kapasiteettia metsien suojelun ja kestävän käytön suunnittelussa ja valvonnassa. Suomalaisena konsulttina hankkeessa toimi Savcor-Indufor.

Alueellinen sosiaalisen kehityksen hanke Perun ja Ecuadorin raja-alueella (Ecuador, Peru)

Rio Santiago-hanke (2002-2009) kuului Perun ja Ecuadorin välisen rauhansopimuksen vahvistamiseksi perustetun maiden hallitusten välisen komission ohjelmiin. Suomi tuki tätä rauhanprosessia kehittämällä raja-alueiden sosiaalista infrastruktuuria. Hankkeen tavoitteena oli asukkaiden elämänlaadun parantaminen sekä sosiaalisen ja tuotannollisen kehityksen vahvistaminen. Tavoitteisiin pyrittiin kehittämällä koulutusta, terveydenhuoltoa ja paikallisia instituutioita sekä parantamalla naisten ja lasten oikeuksien toteutumista, mm. lasten väestörekisteröintiä. Hankeen toteutti UNICEF.

Lue lisää hankkeesta oheisesta uutislinkistä: Río Santiagon projekti on päättynyt

Oikeuslääketieteellinen yhteistyö (Peru)

 Liman edustusto on tukenut paikallisen yhteistyön määrärahoistaan Helsingin yliopiston ja Perun katolisen yliopiston (Pontificia Universidad Católica del Perú) oikeuslääketieteellistä yhteistyötä vuosina 2006-2009. Yhteistyön puitteissa koulutettiin perulaisia opiskelijoita oikeuslääketieteen alan asiantuntijoiksi ja tuettiin yliopiston maisteriohjelman kehittämistä.

Tantanakuy (Bolivia)

 Suomi rahoitti vuosina 2002-2004 Tantanakuy-hanketta, jonka tavoitteena oli edistää kaksikielistä ja monikulttuurista opetusta Boliviassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Cochabamban yliopiston Universidad Mayor de San Simonin kanssa. Hankkeen hyvät tulokset johtivat alueellisen EIBAMAZ-hankkeen syntyyn.

Velkavaihtorahasto (Peru)

Suomen ja Perun välinen velkavaihtorahasto syntyi, kun vuoden 1996 velkavaihtosopimuksella Perun velat Suomelle muutettiin sitoumuksiksi ympäristö- ja sosiaalisen kehityksen ohjelmiin. Sopimuksen seurauksena on toteutettu seuraavat neljä hanketta:

  • Machu Picchu-hanke (1996-2002)
  • Luoteisen luonnonsuojelualueen hanke (2008-2011)
  • Nanay-Pucacuron biologinen käytävä (2008-2011)
  • Inka-polun kunnostus Piurassa (2008-2011)

Lisäksi hankkeista jääneillä varoilla on perustettu PROFONANPE:n hallinnan alainen Perun luonnonsuojelualueita tukeva rahasto.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 26.5.2016


© Suomen suurlähetystö, Lima | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot