Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Instituutioiden välinen yhteistyö - Suomen suurlähetystö, Lima : Kehitysyhteistyö : Instituutioiden välinen yhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lima

Puh: +51-1-222 4466, 222 4480
Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Instituutioiden välinen yhteistyö

Instituutioiden välinen yhteistyö eli IKI valtion laitosten ja virastojen yhteistyötä edistävä kehitysyhteistyöinstrumentti. Se luotiin vuonna 2008, jotta näiden laitosten osaamista voidaan kanavoida myös Suomen ulkopuolelle ja vahvistaa kehitysmaiden vastaavien laitosten kapasiteettia. Instrumentin rinnalla toimii myös korkeakouluyhteistyölle suunnattu yhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument), joka tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, tähdäten kehitysmaiden korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamiseen. Andien alueella IKI yhteistyötä toteutetaan seuraavilla aloilla:

Ilmatieteen laitosten välinen yhteistyö (Peru, Ecuador, Kolumbia, Bolivia)

Ensimmäinen IKI-hanke Andien alueella toteutettiin Suomen ilmatieteenlaitoksen  ja Perun ilmatieteenlaitoksen (SENAMHI) välillä vuosina 2009 – 2012. Yhteistyöllä edesautettiin Perun ilmatieteen laitoksen kykyä vastata tehokkaammin Perun yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeisiin sekä varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Yhteistyö laajeni vuonna 2012, jolloin Suomen ilmatieteenlaitos aloitti vastaavanlaiset IKI-hankkeet myös Ecuadorin ja Kolumbian Ilmatieteenlaitosten kanssa.  Myös Boliviaan on suunnitteilla ilmatieteen alan IKI-hanke.

Kuva: Mats Wiljander, Suomen ilmatieteen laitos
Kuva: Mats Wiljander, Suomen ilmatieteen laitos

Kaivosalan yhteistyö (Bolivia ja Peru)

Suomella on käynnissä kaksi kaivosalan IKI-hanketta Andien alueella, joissa molemmissa Suomalaisena yhteistyökumppanina toimii Suomen Geologian tutkimuskeskus (GTK). Boliviassa toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää Bolivian geologista ja teknistä kartoitustoimintaa mineraalipolitiikan ja lentofysiikan tietoaineiston osalta, kokoamalla ja käsittelemällä jo olemassa olevaa tietoa, toteuttamalla alustavia tulkintoja ja kouluttamalla paikallisia asiantuntijoita. 

Kuva: Meri-Liisa Airo, Geologian tutkimuskeskus (GTK)Kuva: Meri-Liisa Airo, Geologian tutkimuskeskus (GTK)


Toinen Andien alueen kaivosalan IKI-hanke käynnistyi tammikuussa 2013 Perussa, Madre de Diosin sademetsäalueella. Kolmivuotista hanketta toteutetaan Suomen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Madre de Diosin lääninhallituksen (GOREMAD) välillä. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen kaivostoimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan sekä edesauttaa paikallisen lääninhallituksen kykyä vastata alueella nopeasti laajenneen pienkaivostoiminnan ja laittoman kullanhuuhdonnan aiheuttamiin haasteisiin, kuten metsäkatoon, vesien ja maaperän elohopeakertymiin sekä kaivostoiminnasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin.  

Kuva: Teemu Karlsson, Geologinen tutkimuskeskus (GTK)Kuva: Teemu Karlsson, Geologinen tutkimuskeskus (GTK)

  

Elintarvikekemian yhteistyö (Peru)

Vuonna 2013 La Molinan maatalousyliopisto Universidad Nacional Agraria La Molina(UNALM) sai ulkoasiainministeriön myöntämän, kolmivuotisen korkeakoulu-IKI-hanke rahoituksen yhdessä Turun yliopiston elintarvikekemian laitoksen kanssa. ”Indigenous Food Innovations from Andes – Supporting food science and food development through establishment of a PhD” – hankkeen avulla pyritään kehittämään Andien alueen perinteisten ravintokasvien tutkimusta La Molinan maatalousyliopistoon perustettavan tohtorinkoulutusohjelman kautta.

Kuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La Molina, Kuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La MolinaKuva: Ritva Ann-Mari Repo-Carrasco Valencia, Universidad Nacional Agraria La Molina

 Opettajankoulutuksen kehittäminen (Peru)

Vuonna 2013 Perulainen yliopisto Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sai yhdessä Helsingin yliopiston ja kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa rahoituksen korkeakoulu-IKI-hankkeelleen: ”Improving Teacher’s In-Service Training in Higher Education in Peru”. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen kehittämiseen Liman, Piuran, Arequipan, Ayacuchon, Loreton ja Cuscon kaupunkien yliopistoissa. Hankkeen kesto on kolme vuotta. 

© Suomen suurlähetystö, Lima | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot