Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsuliasiat - Suomen suurlähetystö, Lima : Palvelut : Konsuliasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lima

Puh: +51-1-222 4466, 222 4480
Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsuliasiat

Asiakaspalvelu

 • ma–pe 8.30–12.00
 • puh: +51-1-222 4466, 222 4480
 • Konsulipäivystys hätätapauksissa: virka-ajan ulkopuolella ympäri vuorokauden +358-9-16055555
 • Yhteystiedot

Suurlähetystön konsuliyksikkö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaan kansalaisia sekä antaa yleisesti tietoa viranomaisten palveluista Suomessa.

Konsuliyksikkö palvelee Suomen viranomaisena mm. passiasioissa, notaari- ja määrämuotoisia oikeustoimia koskevissa asioissa sekä ulkomaan kansalaisten osalta maahantulolupa-asioissa. Muita Suomen viranomaisia avustetaan esimerkiksi kansalaisuus-, väestörekisteri-, asevelvollisuus- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä ennakkoäänestyksen järjestämisessä.

 

Väestötietoilmoitukset

Suomalaisen tulee pitää väestötiedot ajanmukaisina niin koti- kuin ulkomaillakin. Väestötietojen ylläpito on suositeltavaa suomalaisen omien oikeuksien toteuttamisen kannalta. Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteeesta. Laki edellyttää henkilöltä itseltään aktiivisuutta on kyse sitten vakituisesta tai tilapäisestä asuinpaikan muutoksesta. Suomen edustustot ulkomailla vastaanottavat ja välittävät toimialueellaan asuvien Suomen kansalaisten väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot. Ilmoitustiedot väestötietojärjestelmää varten laaditaan Väestörekisterikeskuksen käyttämille lomakkeille mm. syntymistä, avioliitoista, ulkomaankansalaisuuden saamisesta, kuolemantapauksista, osoitteista ja osoitteenmuutoksista ja maastamuutoista.

Lomakkeita:

pdfUlkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus väestotietojärjestelmään (PDF, 408 kt)

pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta (PDF, 687 kt)

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (PDF, 662 kt)

pdfIlmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta (PDF 685 kt)

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Suomalaiset asiakirjat, kuten virkatodistukset ja kaupparekisteriotteet on aina laillistettava Suomessa. Suomen suurlähetystö voi laillistaa (legalisoida) pääsääntöisesti seuraavia dokumentteja:

 1. Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen (henkilöllisyystodistus esitettävä)
 2. Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen; alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä
 3. Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen, maksuton
 4. Antaa elossaolotodistuksen (henkilöllisyystodistus esitettävä)
 5. Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle

Tarkista asiakirjan laillistamisesta säädetty hinta palveluhinnastostamme.

Syntymä-, vihki- ja kuolintodistukset laillistetaan Perussa seuraavasti:

1) Todistuksen saa väestörekisteristä:

RENIEC - Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Jr. Cuzco 653 - Lima
alo reniec 0-800-11040
www.reniec.gob.pe
Mon-Fri 08:30 - 16:00 Sat 08:30 - 12:00 horas
Cost s/. 17.00 Nuevos Soles (2007)

2) Todistus tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä englanniksi

3) Espanjankielinen ja englanninkielinen todistus viedään ulkoministeriöön legalisoitavaksi:

Ministry for Foreign Affairs
Ministerio de Relaciones Exteriores / Dirección de Legalizaciones
www.rree.gob.pe
Jr. Ucayali 318 - Lima
puh. 311-6800
Cost s/.22.5 soles
Mon-Fri 09.00 -12.00

4) Perun ulkoministeriössä legalisoitu todistus toimitetaan suurlähetystöön legalisoitavaksi (jos apostilla maa, ei enää tarvitse legalisoida)

5) Asiakas tai sopimuksesta suurlähetystö toimittaa legalisoidun todistuksen Suomen väestöekisterikeskukseen

Peru on liittynyt Haagin sopimukseen 2010. Näin ollen Perusta saatu asiakirja käännetään ja laillistetaan Apostillalla Perun ulkoministeriössä, jonka jälkeen se sellaisenaan on vastaanottajavaltion hyväksyttävissä. Sopimus on voimassa useissa maissa ja tämä nk. apostille-todistus riittää osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia Perussa, Ecuadorissa tai Boliviassa. Ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta/sopimusasiat voi tarvittaessa tarkistaa, onko valtio, jossa asiakirja esitetään, liittynyt apostille-sopimukseen, puh. +358 (0)9 1341 51.

Vihkiminen

 1. Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä
 2. Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla
 3. Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä
 4. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista/seurakunnasta, missä viimeksi oli Suomessa kirjoilla
 5. Avioliittotodistus ja virallisesti siitä tehty englannin kielinen käännös on legalisoitava vihkimismaan ulkoministeriössä (apostilla)
 6. Suurlähetystö legalisoi paikallisessa ulkoministeriössä jo legalisoidun avioliittotodistuksen (vain jos ko maa ei  kuulu Haagin sopimukseen ja ole nk. apostilla -maa)
 7. Suomen kansalaisen ulkomailla solmittu avioliitto on rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin. Ilmoitus voidaan jättää suurlähetystöön, joka toimittaa ilmoituksen väestörekisterikeskukseen. Huom! vihkitodistus on oltava legalisoitu, ks. kohta 5.

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (PDF, 662 kt)

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 10.5.2011


© Suomen suurlähetystö, Lima | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot